Ტექნიკური მხარდაჭერა

შეფუთვა
გაფართოებადი გრაფიტი შეიძლება შეფუთული იქნას შემოწმების გავლის შემდეგ და შეფუთვა უნდა იყოს ძლიერი და სუფთა. შესაფუთი მასალები: ერთი და იგივე ფენის პლასტიკური ჩანთები, გარე პლასტიკური ნაქსოვი ჩანთა. თითოეული პაკეტის წმინდა წონა 25 ± 0.1 კგ, 1000 კგ ჩანთები.

მარკ
სასაქონლო ნიშანი, მწარმოებელი, კლასი, კლასი, სერიის ნომერი და წარმოების თარიღი უნდა იყოს დაბეჭდილი ჩანთაზე.

ტრანსპორტი
ჩანთები დაცული უნდა იყოს წვიმისგან, ექსპოზიციისა და გატეხვისას ტრანსპორტირების დროს.

შენახვა
საჭიროა სპეციალური საწყობი. პროდუქციის სხვადასხვა ხარისხი ცალკე უნდა იყოს დალაგებული, საწყობი უნდა იყოს კარგად ვენტილირებული, წყალგაუმტარი ჩაძირვით.